Темир хлориддери


Темир хлориддери – темир менен хлор бирикмелери FeCl2 жана FeCl3. Темир(II) хлориди FeCl2 – боз-жашыл түстөгү кристаллдар, гесагон. торчо, а=3,57 А0, с= 17,51 А0, тыгызд. 2.98г/см3, эрүү темп. 10260С, пайда болуу жылуулугу DНо298 =-81,5 ккал/моль. Абада окистенип, саргарат, сууда эригичтиги 40,5% (200 ). Щелочтуу металлдар хлориддери менен 3 түрдүү комплекстерди пайда кылат: МеFeCl 3, Ме2 FeCl 4, Ме4 FeCl 6. FeCl2 темир же анын оксиддерин туз к-тасында эриткенде, ошондой эле темир хлордо окистенгенде алынат. FeCl2 окистенгенде FeCl3 – темир (III) хлориди алынат. FeCl3 – кара-күрөң, сууну оңой сиңирип алуучу кристаллдар, гексагон. торчо: а=5,92, с= 17,26, тыгызд. 2,8г/см3, эрүү t 309 0С, кайноо t 3190С, пайда болуу жылуулугу DНо298 =-96,8 ккал/моль. 5000С жогорку темп-да FeCl2 жана Cl2 ажырайт. Сууда эригичтиги 47,9%(200 ), өтө суюлтулган эритмелерде гидролизденет. Эритмеден негизги туз - оксихлорид алууга болот. Щелочтуу металлдар туздары менен комплекстерди пайда кылат: МеFeCl 4, Ме3 FeCl 4. FeCl3 сууну тазалооодо коагулянт катары колдонулат, кездемелерди боёодо, орг. синтезде катализатор катары, ошондой эле темир башка туздарын алууда жана башкалар колдонулат.

2016-08-10 166 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10