Темир (3) оксиди


ТЕМИР (III) оксиди, жаратылышта үч түрдүү модификацияда кездешет, парамагниттүү a-Fe2O3 жана ферромагниттүүлөр g-Fe2O3 жана d-Fe2O3. Эң туруктуусу a-Fe2O3 – кочкул кызыл, кара-сыя түстөгү криссталдар, гексагоналдуу торчо, параметрлери а=5,025, с=13,735 a=55014, тыгызд. 5,25г/см3. Пайда болуу жылуулугу DНо298 =-196,5 ккал/моль. Балкып эрүү темп. 15620С (ажыроо менен). g-Fe2O3 – күрөң түстөгү кубдуу системалар, а= 8,339, тыгызд. 4,69см3. a жана g - түрлөрү темир окистенгенде үстүнкү бетинде пайда болот. d – модификациясы темир туздары щелочтуу эритмеде окистенгенде алынат. Темир (III) оксиди кислоталарда жакшы эрийт, Fe(OH)3 жана темир купоросун катуу ысытканда, FeS2 окистенгенде жана башка ыкмалар менен алынат. Жаратылыштагы a - Fe2O3 (гематит), темирди алууда колдонулат.

2016-08-10 258 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10