Теллуриддер


Теллуриддер – Суутек теллуриди к-тасынын Н2Те туздары. Сульфиддер жана селениддер аналогдору болуп эсептелет. Алар түзүлүшү жана касиеттери боюнча окшош болушат. Т. компонентти инерттүү чөйрөдө түздөн түз эритүү, Суутек теллуриди к-тасын Н2Те металлдарга же алардын оксиддерине жогорку темп-рада таасир этүү, металлдарга Те буусун таасир этүү жана туздар эритмелери аркылуу өткөрүү менен чөктүрүп алууга болот. Щелочтуу металлдар Т. сууда эрийт, IV-VII группа металлдары Т. сууда эрибейт, күчтүү кислоталарда ажырайт. Т. жаратылышта минералдар түрүндө кездешет. Негизги минералдары: алтит PbTe, теллур - висмутит Bi2Te3, каллаверит AuTe2, геcсит Ag2Te жана башка Т. фотоэлементтер, телевизор түтүкчөлөрүнүн фото катмарларын даярдоодо, термогенераторду теллурду алууда, магнит талаасынын тыгыздыгын өлчөөчү приборлордо жана инфракызыл нурду чыгаруучу прибодо, жана башкалар колдонулат.

2016-08-10 35 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10