Тектоникалык райондоштуруу


Тектоникалык райондоштуруу – тарыхый-геологиялык өнүгүүсү, морфологиялык өзгөчөлүктөрү жана комплекстүү геологиялык-геофизикалык, геохимиялык изилдөөлөрдүн негизинде жер кыртышы менен тектоносферада табигый участокторго бөлүү. Пайдалуу кендерди ачууда мааниси зор. Тектоникалык райондоштуруу төмөнкү тектоникалык бөлүктөргө бөлүнөт: тектоникалык структуралар, тектон циклдер менен фазалар, структуралык-формациялык зоналар менен комплекстер, структуралык кабаттар ж. б. Тектоникалык райондоштуруу палеогеографиялык жана палеотектоникалык карталардын маалыматтары кеңири пайдаланылып, ар кандай өлчөмдөгү тектоникалык жана структуралык карталар шарттуу белгилердин жардамы менен түзүлөт. Тектоникалык райондоштуруу жолдорун иштеп чыгууда орус окумуштуулары Карпинский, Наливкин, Шатскийдин жана немец окумуштуулары Штилле, Шухерт ж. б. ролдору чоң.

2016-08-10 44 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10