Тексттик лингвистика


Тексттик лингвистика – лингвистиканын тексттин түзүлүш табиятын жана анын мазмундук категорияларын изилдеген багыты. 20-кылымдын 60-жылдары тексттеги байланыш каражаттары, тексттин түшүнүктүүлүгү, ыкмалары, тексттеги тема-ремалык карым-катнаш иликтөөгө алынган. Иликтөө тиешелүү теориялык жалпылоо чыгарууга тоскоолдуктарды түзгөн. Ошондуктан 1980-жылдан тексттин мазмундук категорияларына, коммуникациялык жана информациялык негиздерине прагматикалык, пресуппозициялык түрдө изилдөөлөр жүргүзүлгөн, б. а. текст прагматика, психолингвистика, риторика, стилистика, пресуппозиция теориясына байланыштуу изилдене баштаган.

2016-08-10 109 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10