Тейхмюллер Густаев


Тейхмюллер Густав (1832–1888) – немец философу, идеалист, профессор, христиандык теизмдин өкүлү. Ал өзүнүн эмгектеринде христиандык персонализм окуусун изилдөөнү уланткан. Г. Лейбництин илимий Р. Лютценин, И. Канттын, И. Фихтенин идеялары, принциптери менен кошуп аралаштырып изилдеген. Позитивизм жана эмпиризм концепцияларына каршы болгон. Ал идеалисттик теологиянын позициясында туруп, дарвинизм окуусуна да каршы чыккан. Бул илимде өнүгүүдөгү кокустук (случайность) менен үзгүлтүксүз (нерпрерывность) абсолютташтырып жиберилген деген күнөө койгон.

Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004

2016-08-10 70 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10