Технологиянын жаңы процесстери химиялык


Технологиянын жаңы процесстери химиялык технол. акыркы жылдары лабораториялык шартта ачылган жаңы кубулуштар, процесстер өндүрүшкө киргизүү менен өнүгө баштады. Ал процесстер төмөнкүлөр: Жогорку темп-ранын таасиринде иондошкон газ менен бош электронго айланган абалындагы заттар реакцияланышы (плазмохим. процесс). Плазмохим. процесс абдан ылдам 0,01-0,0001 сек. аралыгында ишке ашат. Ошол себептүү бул процессти ишке ашыруу үчүн чыгымы аз, кичине көлөмдөгү реакторлор талап кылынат. Мис, метанды плазмохим. шартта ажыратуу менен жылына 25000 т ацетиленди өндүрүүчү реакторлор узундугу 65 см, диаметри 15 см эле болот. Өтө жогорку басым таасирин физ.-хим. процессте колдонуу менен кадимки шартта мүмкүн болбоочу кубулуштарды ишке ашырууга болот. Мисалы, ө. жайда алмазды синтездөө. Дары заттарын, орг. эмес материалдар алууда табигый ферменттердин (биохим. процесс) колдонулушу. Ар түрдүү минералдар ферменттер пайдалануу менен металлды өндүрүү. Мех. таасирге негизделген ультразвук процессин өндүрүшкө колдонуу. Радиоактивдүү нурларды, мисалы, a нурунун таасирин полиэтиленди, резинаны, бромдуу этилди өндүрүүдө колдонуу реакциялар жүрүшүн гана ылдамдатпастан алынган материалдар структурасын, касиетин өзгөртүү аркылуу алардын сапатын жакшыртат. Ушуга окшогон таасирлерди көзгө көрүнүүчү, көзгө көрүнбөөчү жана лазер нурларынан күтүүгө болот. Химиялык реакцияларга таасир кылуучу физ., мех. жана химиялык жаңы факторлор, процесстер колдонуу химиялык ө. ж-нын келечектеги багыты болуп эсептелет.

2016-08-10 56 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10