Технологиялык парк


Технологиялык парк – аймактык интеграциянын жаңы формасы. Технологиялык парк илим, билимдин жана өндүрүштүн , илимий уюмдардын, долбоорлоо жана конструкциялоо бюролорунун, билим берүүчү окуу жайлардын, өндүрүштүк ишканалардын жана алардын бөлүмчөлөрүнүн бирикмелери катары түзүлгөн. Технологиялык паркты түзүүнүн негизги максаты – илим менен техниканын жана технологиялардын жетишкендиктерин өндүрүштө кеңири колдонуу жана аны иштеп чыгууну ылдамдатуу, ошондой эле жаңы жабдылган өндүрүштүк, эксперименталдык, информациялык базага ээ болгон өндүрүштүк бирикмелерде жогорку квалификациялуу, кесипкөй адистерди топтоо, алардын кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалануу болуп саналат. Технологиялык парктардын салык төлөмдөрүнө жеңилдиктер берилет.

2016-08-10 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10