Технологиялык операция


Технологиялык операция – технологиялык процесстин бөлүгү. Бир жумушчу орунда, бир убакта, бир же кураштырылуучу бир нече буюмдарды иштетүүнү бир же бир нече жумушчулар тарабынан үзгүлтүксүз аткара алат. Технологиялык операциянын негизинде буюм жасоонун эмгектик чыгымы, убакыттын жана эмгекти (иштин көлөмүн) баалоонун нормасы, жумушчулар, жабдуулар, жасалгалар жана аппараттардын керектүү саны, жумуштун өзүнө турган наркы аныкталат. Ошондой эле өндүрүштү календардык пландоо, жумуштун сапаты жана аткаруу мөөнөтү текшерилет. Өндүрүштү автоматташтыруу шартында - бир-бири менен автоматтык түрдө иштөөчү, ташуучу-жүктөөчү түзүлүштөр менен байланышкан, бир нече станоктордон турган, автоматтык тизмекте үзгүлтүксүз аткарылуучу технологиялык процесстин акыркы бөлүгү. Технологиялык операцияда башка дагы жардамчы операциялар болот. Аларга транспорттук, көзөмөлдөп-өлчөгүч ж. б. (буюм өлчөмү, формасы, сырткы түрү жана касиети өзгөрүлбөйт) операциялар кирет.

2016-08-10 100 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10