Техникалык жөнгө салуу


Техникалык жөнгө салуу – продукцияга, өндүрүш процесстерине, пайдаланууга, сактоого, ташууга, сатып өткөрүүгө жана таштандыларды иштетүүгө милдеттүү талаптарды белгилөө, колдонуу жана аткаруу жаатындагы мамилелерди укуктук жөнгө салуу, ошондой эле продукцияга, өндүрүш процесстерине, пайдаланууга, сактоого, ташууга, сатып өткөрүүгө жана таштандыларды иштетүүгө, жумуштарды аткарууга же кызмат көрсөтүүгө жана шайкештикти баалоо жаатындагы мамилелерди укуктук жактан жөнгө салууга карата талаптарды ыктыярдуу негизде белгилөө жана колдонуу жаатында жөнгө салуу.

2016-08-10 65 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10