Техникалык деңгээл


Техникалык деңгээл – патенттөөнүн ошол объектисинде анын оптималдуу көрсөткүчтөрүнө, жетишкендиктерине же мүнөздөмөлөрүнө жетишүүнү камсыз кылуучу бир кыйла алдыңкы чечимдерди жүзөгө ашыруу деңгээли. Т. д.: жарыяланган пайдалуу моделдегидей эле максаттардагы каражаттардын (пайдалуу моделдин артыкчылыктуулугуна чейинки) баарына белгилүү болуп калган маалыматтарын, ошондой эле алардын КРде колдонулушу жөнүндөгү кабарларды, КРде эгер алар кыйла мурда артыкчылыктуу болсо, башка адамдар тарабынан ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге берилген (кайра чакырылгандардан башка) билдирмелерди, ошондой эле КРде патенттелген ойлоп табууларды жана пайдалуу моделдерди өз ичине камтыйт.

2016-08-10 66 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10