Техникалык анализ


Техникалык анализ – отундар баалуулугун, сапатын, пайдаланууга жарактуулугун аныктоо. Катуу отундар жылуулук бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгү, буулануучу заттар, минералдык бирикмелер, күкүрт саны, нымдуулук өлчөмү техникалык анализ аркылуу ишке ашырылат. Элементтик анализ көрсөткүчү менен отун курамы аныкталат. Катуу отунда минералдык заттар көп болушу отунду кайра иштетүүнү татаалдантат. Күкүрт көп болушу өтө зыяндуу, анткени отун күйгөндө пайда болгон күкүрттүү газдар абаны булгайт. Нымдуулук көп болушу отун жылуулук бөлүп чыгаруусун төмөндөтөт, байытууну татаалдантат. Буулануучу заттар саны көмүр түрүнө жараша 8-55% аралыгында болот. Буулануучу заттар бөлүнүп чыккандан кийинки калдык түзүлүшү боюнча отундун кокстоого жарактуулугу аныкталат. Суюк отундар (нефть, нефть продуктулары) тыгыздыгын, илээшкектигин, нымдуулугун, температурага туруктуулугун анализдөө аркылуу алардын сапаты аныкталат. Техникалык анализди жүргүзүүдө химиялык, физ., физ.-хим. методдор пайдаланылат. Анализди пайдаланууда анын тактыгы, стандартка туура келиши жана тез жүрүшү эсепке алынат.

2016-08-10 72 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10