Технеций


Технеций (латын тилинен Technetium),– Д. И. Менделеев мезгилдик системасы 2-мезгилинин VIIВ группа элементи, к. н. 43, ат. м. 98,9062, радиоактивдүү элемент. Ал жасалма ыкма менен ядролук реакциянын натыйжасында 1937-ж. итал. химиктер О. Сегре жана К. Перье тарабынан алынган. Т. 15 изотобу бар: 92Тс - 105Тс, 107Тс. Алардын негизгиси 99Те (Т1/2 =2,12 ×105-жыл). Иондошуу энергиясы: Тс0 ® Тс + ® Тс 2+ (эв менен ) 7,28 барабар. Т. жаратылышта молибден, ниобий жана рутений минералдары менен бирге кездешет. Т. күмүш түстөгү ак металл, тыгызд. 11,487 г/см3, ат. радиусу 1,358А, иондук радиусу Те+ 0,56А, балкып эрүү температурасы 2140 0С, кайноо температурасы 46000С. Технеций 0 +7 чейинки окистенүү даражасын көрсөтүп, электрохим. күчү боюнча Mn менен Re дин ортосунда турат. Металлдык Т. конц. жана суюлтулган HCl да эрибейт, ренийден айырмачылыгы Н2О2 жана NH4OH эритмесинде эрибейт. "Падыша арагы" менен оңой аракеттенет. Жаратылыштагы бирикмеси пертехнатаммоний – (NH4TсO4) кызылгылт түстө. Т. аналитикалык аныктоодо полярографиялык жана гравиметриялык метод колдонулат. Т. металлды коррозиядан сактоо үчүн ингибитор, жогорку температурага чыдамдуу болгондуктан реакторлор корпустарын даярдоодо конструкциялык материал катары колдонулат. Т. башка металлдар менен болгон куймалары мыкты электрөткөргүч, бирок алардын кеңири колдонулушуна Т. радиоактивдүүлүгү тоскоолдук кылат.

2016-08-10 54 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10