Тегеренмей


Оюнчулардын саны 2—5 киши.

Оюн аянтчада, спорттук бөлмөдө, сахнада өткөрүлөт.

Оюнчулар кичинекей тегерек жана ал тегеректин бир жагына кетчү 3—4 м. түз сызык сызылат. Андан кийин оюндун шарты жана кезеги жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден тегерекке чыгышып бир жагын көздөй тегеренишет. Белгилүү жолу тегеренишип бүтүрүшкөндөн кийин, сызыкта түз басууга аракеттенишет. Андан кийин оюнчулар экинчи жагын көздөй тегеренишет. Ошентип оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланат. Тегеренип бүткөндөн кийин, сызыкта түз баскан оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Шерик тегеретмей.

Терекке жакын турууга, бир бирине тоскоолдук кылууга, токтоп кайра аракеттенүүгө, тегеренүүнүн тездигин акырындатууга болбойт.

Оюнда кыймыл» дары башкарууга, чыдамкайлыкка, коюлган максатка жетүү үчүн ынтыгууга үйрөтөт.

2016-08-10 70 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10