Тегерек тоосу


Тегерек тоосу Ысык-Көл өрөөнүнүн түндүк-батышында. Доңузкудук-Жөкөтөй, Улакол, Семизбел жана Коңурөлөң–Алабаш өрөөндөрү менен курчалган. Тоң районунун аймагында. Кеңдик багытында 20 км узундукка созулат. Туурасы 5 км. Орточо бийикиги 2800 м, эң бийик жери 3000 м. Жону түзөң, чокулар жокко эсе. Капталдары кыска, өрөөндөргө жантайыңкы түшөт.
Өрөөндөрдүн таманынан салыштырмалуу 1000–1100 м бийиктикте. Тоонун бийик ортоңку жана батыш бөлүгү палеозойдун порфириттүү гранит, адамеллит, гранит-диорит жана башкалар, тоо этеги жана жапыз чыгыш бөлүгү неогендин конгломерат, кумдук, алевролит, мергель тектеринен турат.
Алар тектон жаракалар менен тилмеленген. Тоо этегине чөл жана жарым чөл, кургак талаа (2300 м бийиктикке чейин),капталдарына талаа жана бадал аралашкан шалбаалуу талаа ландшафттары мүнөздүү.

2016-08-10 60 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10