Тебетейди бийиктикке ыргытып кол чабуу


Оюнчулардын саны 2—5 киши.

Оюн аянтчада, сахнада өткөрүлөт»

Оюнда тебетейлер колдонулат.

Оюнчулар диаметри 2—3 метрдей келген тегерек сызышып, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден тебетейлерин колдоруна алышып, тегеректе турушуп, бийиктикке ыргытышып кол чабышып кайра жерге түшүрбөй тутуп алууга аракеттенишет. Оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланат, Тебетейди бийиктикке ыргытып көп жолу кол чабып кайрадан жерге тутуп алган оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Тебетейди ыргытып тегеренүү, топту бийиктикке ыргытып кол чабуу, тебетейди бийиктикке ыргытып жерден буюм алуу, топту бийиктикке ыргытып жерден буюм алуу.

Бири бирине жакындоого, турууга, тоскоолдук кылууга, оюндун шартын бузууга болбойт.

Тебетейди бийик ыргытуу жөнүндө макулдашып алуу керек.

Оюнда күч, шамдагайлыкка тарбияланат, тартипти сактоого үйрөтөт.

2016-08-10 60 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10