Татыбеков Алымбек


Татыбеков Алымбек (15.5.1946-жылы туулган, Тянь - Шань (азыркы Нарын) областы, Ак-Талаа району, үгүт айылы) – физик, техника илимдеринин доктору (2008). Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институтун (1968), Кыргыз ССР Илимдер академиясынын Физика институтунун аспирантурасын (1983) бүтүргөн. Ак-Талаа районунда мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы (1968–72), Кыргыз ССР Илимдер академиясынын Физика институтунда улук лаборант, инженер, улук инженер, илимий кызматкер, лаборатория башчысы (1972–2005), Белоруссия Илимдер академиясынын Жылуулук массасы жана алмашуу институтунда илимий кызматкер (стажировкада, 1983–87), 2005-жылдан КМТУ Тоо-кен жана технологиясы институтунда кафедра башчысы, илимий бөлүмдүн башчысы, окутуунун инновациялык технологиясы борборунун директору. Физика жана төмөнкү температурадагы плазма физикасы, плазма технологиясы боюнча адис. 70тен ашык илимий эмгектин, анын ичинде 3 монография, 2 автордук күбөлүктүн жана 1 патенттин автору. Эмгектери: Диабатическая температура при термическом изложении оксалата иттрия. Б., 2004, Энтальпийный фактор огневой переработки твердых бытовых отходов. Б., 2005.

2016-08-10 66 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10