Тасс терезелери


Тасс терезелери (Советтер Союзунун Телеграф Агентствосу) — фашизм менен болгон күрөш темаларына арналган, атайын өнөрканаларда чыгарылган Улуу Ата Мекендик согуш маалындагы сов. үгүт-насыят плакаттары. РОСТА сатирасынын терезелеринин үлгүсүндө уюштурулган ТАСС т. сов. саясый графиканын күрөшчүл үгүт-насыят традицияларынын түздөн-түз андан ары өнүгүшү болгон. Т. т. тыл менен фронттогу адамдарды душман менен күрөшүүгө үндөгөн, сатиралык иллюстрация формасында Совинформбюронун билдирүүлөрүндө гитлерчилерди мыскылдап шылдыңдаган, орус элинин баатырдык өткөн мезгили кеңири чагылдырган. Т. т. өтө оперативдүү тез аткарылган, түп нускалары колдон жасалган трафарет техникасы менен көбөйтүлгөн. Т. т. Москвада (сүрөтчүлөр П. П. Соколов-Скаля, М. М. Черемных, Кукрыникстер, Н. Ф. Денисов жана башка тарабынан акындар С. Я. Маршак, С. И. Кирсанов, С. П. Щипачев жана башка менен тыгыз кызматташтыкта) жана курчоодогу Ленинградда, РСФСРдин кээ бир ири ш-ларында, Өзбекстан, Армения, Азербайжанда жана башка союздук респ-каларда түзүлгөн.

2016-08-10 33 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10