Ташып жеткирүү


Ташып жеткирүү – ташып жеткирүүчү жүк жөнөтүүчү тарабынан ишенип берилген жүктү көздөгөн жерине чейин жеткирип, ыйгарым укуктуу жүк алуучу жактын (алуучунун) колуна тапшырууга милдеттене турган, ал эми жүк жөнөтүүчү белгиленген жүк ташуу акысын төлөп берүүгө милдеттенүүчү жарандык-укуктук келишимдердин бир түрү. Келишим боюнча ташып жеткирүүчү жүргүнчүлөрдү көздөгөн жерине чейин жеткирип коюуга милдеттенет, ал эми жүргүнчүлөр өз колжүгүн көздөгөн жерине чейин жеткирип, ыйгарым укуктуу жакка берип коюусу үчүн өткөргөн болсо, ташуучу аны жеткирүү милдетин алат, жүргүнчү белгиленген жолкирени, колжүгүн кошо өткөрсө, аны ташуу акысын кошо төлөп берүүгө милдеттенет.

2016-08-10 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10