Ташты дөңгө көтөрүп чыгып кайра түшүү


Оюнчулардын саны 2—5 киши.

Оюн дөңдө өткөрүлөт.

Оюнда таш колдонулат.

Оюнчулар, оюнда колдонуучу ташты тандашып алгандан кийин, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден ташты дөңгө көтөрүшүп чыгышып, кайра дөңдөн түшүрүүгө аракеттенишет. Оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланышы мүмкүн. Дөңгө ташты көтөрүп бат чыгып кайра түшкөн оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Шерикти дөңгө көтөрүп чыгып кайра түшүү, малды дөңгө көтөрүп чыгып кайра түшүү.

Бир бирине тоскоолдук кылууга, жардам берүүгө, белгиленген аралыктан тоолук өтпөй коюуга болбойт.

Аспаптардын саны кеп болсо, оюнчулар бир убакытта таштарын көтөрүшүп, дөңгө чыгышып кайра түшүшсө да болот.

Оюнда күч, чыдамкайлыкка тарбияланат, оордуктарды көтөрүү жана бир жерден экинчи жерге алып барууну үйрөнүшөт.

2016-08-10 60 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10