Ташты бийиктикке ыргытып кайра тутуу


Оюнчулардын саны 2—5 киши.

Оюн аянтчада өткөрүлөт.

Оюнда таштар колдонулат.

Оюнчулар диаметри 1 метрдей келген тегерек сызылат, андан кийин оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, бирдик таштарын алышып, тегеректе турушуп, бийиктикке ыргытышып кайра утушат. Оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланат. Ташты бийик ыргытып кайра туткан оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Кышты бийиктикке ыргытып кайра тутуу, гувалакты бийиктикке ыргытып кайра тутуу, дарбызды бийиктикке ыргытып кайра тутуу, ашкабакты бийиктикке ыргытып кайра тутуу, коонду бийиктикке ыргытып кайра тутуу, коло жыгачты бийиктикке ыргытып кайра тутуу, темирди бийиктикке ыргытып кайра тутуу ж. б.

Бир бирине тоскоолдук кылууга, тегерекке жакын турууга, оюндун шартын бузууга болбойт,

Оюнчулар тегерекке жакын тур боолору керек.

Оюнда күч, ийилчектикке тарбияланат, оордуктарды ыргытууну жана тутууну үйрөтөт.

2016-08-10 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10