Ташты бийиктикке ыргытуу


Оюнчулардын саны 3—5 киши.

Оюн аянтчада, талаада өткөрүлөт.

Оюнда чакан таштар колдонулат.

Диаметри 1 метрдей тегерек сызык сызылат, андан кийин оюнчулар оюндун шарты жана кезеги жөнүндө сүйлөшүп алышат."

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден тегерек сызыктын ичинде турушуп чакан таштарын бийиктикке ыргытышат, Оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланат. Чакан ташты бийиктикке ыргыткан оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Тебетейди бийиктикке ыргытуу, таякты бийиктикке ыргытуу.

Бир бирине тоскоолдук кылууга, тегерекке жакын турууга, оюндун кезегин жана шартын бузууга болбойт.

Оюнда күч, ийилчээктикке тарбияланат, ыргытуунун ыкмаларын үйрөтөт.

2016-08-10 42 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10