Ташполот Акматов


АКМАТОВ Ташполот (1929-жылы Ноокат районунуну, Кожоке кыштагында туулган.) — Кыргыз ССРинин мал чарбасына эмгек сиңирген устаты болуп (1978). 1966-жылдан КПСС мучесу. Эмгек жолун 1943-жылдан Ноокат районундагы «Правда» колхозунда ищтөөдөн баштаган. 1959-жылдан Ноокаттагы № 44 ыллкы завхоздунун баш чабаны. 1981-жылы ар жуз тубар койдон 172ден козу, ар койдон 4,9 кгдан жун алган. 1975-жылдан Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты болуп жигердүү эмгектенген.

Эки Ленин ордени менен сыйланган.

Борбугулов М."Ош областы энциклопедия" Фрунзе 1989-ж.

2016-08-10 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10