Ташка айланган организмдер


Ташка айланган организмдер – геологиялык өткөн доорлордо чөкмө тоо тектерде сакталып калган өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктары же алардын жашоо тиричилигинин изи. Алар боюнча жер кыртышынын чөкмө тоо тек катмарынын салыштырмалуу геологиялык жашы аныкталат. Белгилүү бир геологиялык жаштагы чөкмө тектердин катмарына таандык ташка айланган организмдердин калдыгы «ташка айланган үлгү» деп аталат. Анын вертикаль боюнча таралышы чектелип (башкача айтканда катмардан катмарга өткөндө ташка айланган организмдин улам башка түрү кезигет), скелет түзүлүшүнүн өзүнө таандык өзгөчөлүгү боюнча башка организмден оңой ажыратылышы жана географиялык жактан кеңири таралышы мүнөздөлөт.

2016-08-10 144 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10