Ташбаев Карымшак


Ташбаев Карымшак - акын, котормочу.Карымшак Ташбаев Кара-кулжа районунун Шаркы-ратма кыштагында 1935-жылы 15-январда туулган. Токтогул атындагы орто мектепти 1953-жылы бүтүрүп, ошол эле жылы эмгек жолун колхоздо табелчи болуудан баштаган.

1954–1957-жж. аскер милдетин өтөп келип, геологиялык чалгындоо партиясынын улук бургулоочусу, Кара-Кулжа райондук «Коммунизм үчүн» гезитинде жооптуу катчы болуп иштейт.

1965-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн аяктайт.

1965–1969-жж. облустук «Ленин жолу» гезитинде адабий кызматкер,

1969-жылдан «Кыргызстан пионери» гезитинин Ош облусу боюнча кабарчысы,

1976–1999-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун Ош облустук бөлүмүнүн жооптуу катчысы, облустук филар-мониянын көркөм жетекчиси, «Ош» альманахынын кызматкери болуп иштеп келген.

К. Ташбаевдин «Таң калуу» деген алгачкы ыры 1958-жылы ноябрь айында облустук «Ленин жолу» гезитине чыккан. Ошондон баштап рес-публикалык мезгилдүү басылмаларда, журналдарда жарыяланып келген. К. Ташбаев көптөгөн китептердин жана котормолордун автору. Ал Литва акыны Ю. Марцинкявичюстун «Кан жана кул» аттуу баатырдык поэмасын ж. б. акындардын ырларын, поэмаларын которгон.

Карымшак Ташбаев 1969-жылдан Журналисттер союзунун, 1970-жылдан Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү.

Ал 1995-жылы «Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер» деген наам алып, ушул эле жылы «Манас – 1000» эстелик медалы менен сыйланган. К. Ташбаев облустук советтин XXI чакырылышынын (1990–1995) депутаты.

ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРИ

Кыргыз тилинде

Кыргыз тоолору: Ырлар. – Б., 1969. – 44 б.

Мен көргөн жаздар: Ырлар. – Б., 1970. – 80 б.

Too жана төө: Кенже балдар үчүн ырлар. – Б., 1973. – 20 б.

Багыт: Ырлар. – Б., 1974. – 44 б.

Мезгил күүсү: Ырлар. – Б., 1977. – 40 б.

Мезгил – тулпар: Ырлар. – Б., 1979. – 96 б.

Аралыктар: Ырлар, поэмалар. – Б., 1985. – 236 б.

Канаттуу тоолор: Ырлар. – Б., 1987. – 70 б.

Жандуу топурак: Ырлар жана поэмалар. – Бишкек, 1990. – 112 б.

Манас баяны: коллективдүү жыйнак. – Ош, 1995. – 184 б.

Байыркы жана бүгүнкү Ош: Илимий изилдөөлөр. – Ош: Кагаз ресурстар типографиясы, 1999. – 192 б.

Оштогу менин өмүрүм: Ырлар, публицистикалык ой толгоолор жана по-эмалар. – Б., 2006. – 192 б.

Орус тилинде

Время – скакун: Стихи. – Б., 1981. – 68 с.

Время – скакун: Стихи. – М., 1985. – 80 с.

Башка элдердин тилдеринде

Буюк ер фарзандлари. /которгон Р. Карим. – Ош: Кагаз ресурстар типо-графиясы, – 50 б.

Шофкат Рахман. Ошко качан кетебиз: Ырлар. – Б., 2006. – 100 б.

КОТОРМОЛОРУ

Ю. Марцинкявичюс. Кан жана кул. – Б., 1983. – 136 б.

Р. Моуди. Өлгөндөн кийин. – Ош, 1992. – 32 б.

2016-08-10 97 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10