Таш жылдырмай


Оюнчулардын саны 2—3 киши.

Оюн аянтчада өткөрүлөт.

Оюнда чоң таш колдонулат.

Оюнчулар чоң ташты, оюн өткөрүлүүчү жерге коюшкандан кийин, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден белгиленген убакыттын ичинде, оюн өткөрүлүүчү аралыктан чоң ташты тоголотуп өтүүгө аракеттенишет. Оюн 2—3 жолу кайталанышы мүмкүн. Белгиленген убакытта чоң ташты алыстыкка тоголотуп жылдырган оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Дөңгөч жылдырмай, устун жылдырмай, араба жылдырмай, автомобиль жылдырмай, вагон жылдырмай.

Оюн өткөрүлүүчү жер тегиз, башка буюмдарсыз болушу керек.

Оюнда күч, чыдамкайлыкка, ийилчээктикке тарбиялайт, тырышчаактыкка, коюлган максатка жетүүгө үйрөтөт.

2016-08-10 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10