Таш жыйноочу машина


Таш жыйноочу машина – айыл чарба жериндеги, жол, курулуш салынуучу ж. б. жерлердин ташын терип, чогултуучу механизм. Таш чогултуу процесси – ташты бошотуп казып алуу, чогултуу, жүктөө жана ташып жеткирүүдөн турат. Таш чогултуу эки ыкма менен – үзгүлтүктүү жана үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. үзгүлтүктүү же циклдик ыкмада – өлчөмү чоң жана орто таштар чогултулат, ошондой эле дүмүрдү жана бадалды казып жыйноо иштерин жүргүзсө болот. үзгүлтүксүз ыкмада – айдоо аянттарынан жана талаадан орточо жана майда таштарды терип алып, ошону менен бирге эле топуракты жумшартып кетет. Казып-чогулткуч МП-2А, ДП-8 машиналары ДТ-75 тракторуна агрегатталып, таш, дүмүр, бадалдарды казып жыйнайт. УКП-0,6 айдоо жердеги майда жана орточо өлчөмдөгү (12–65 см) таштарды жыйнап, керектүү жерге жеткирет. УСК-0,7А машинасы салмагы 20–350 кг келген таштарды казып, терет. Булар Т-130, Т-25А ж. б. тракторлорго чиркелип иштетилет.

2016-08-10 85 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10