Таш-Төбө көрүстөнү


Таш-Төбө көрүстөнү – Талас өрөөнүнүн Нылды суусунун сол жээгиндеги коло дооруна (болжол менен биздин заманга чейинки 1500–1000-жылдары) таандык көрүстөндөр тобу. Ар бир көрүстөн тоо этегинен алынып келинген таштар менен төрт чарчы түрүндө коргондолуп, бири-бирине улай тизмектешип кетет. Кээ бир коргончолор ортосунан 2–5 бөлүкчөлөргө бөлүнгөн. Казылган 20 көрүстөндүн ичинен 4 адамдын сөөгү жөн, 16сы өрттөлүп көмүлүп, өрттөлгөн сөөктүн калдыктары өтө аз санда кездешет. Мындай ыкма сөөктү алдын ала башка жерде өрттөп, калдыктарын чогултуп, көргө көмгөндүгүн көрсөтөт. 0,30–1,50 м тереңдикте чопо идиштери, күлдүн калдыктары кездешет. Казуу учурунда күмүштөн, жезден жасалган иймек жана шурулар менен 6 билерик табылган. 1200 даана шуру жезден, сурьмадан ж. б. жасалган. Булардан тышкары бетине оюу түшүрүлгөн жез такталар табылган. Таш-Төбө көрүстөнү археолог П. Н. Кожемяко тарабынан 1956-жылы изилденип, Таш-Төбө II эстелиги деп аталган. Ал андрон маданиятынын алгачкы мезгилине, анын көпчүлүгү Түндүк Казакстандан табылган табылгаларга окшоштугу жана сөөгү өрттөлбөгөн көрүстөндөр коло доорунун соңку мезгилине таандык экендиги белгиленген.

2016-08-10 39 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10