Таш-Көмүр аска бетиндеги сүрөттөр


Таш-Көмүр аска бетиндеги сүрөттөр – Ташкөмүр шаарынан 2 км түштүк-батышта Бозбутоонун Карасу капчыгайында жайгашкан археологиялык эстелик. Түрдүү көлөмдөгү таштардын капталдарына эчки-текелердин, жылкылардын, күн түспөлдөш белгилердин, чабактуу дөңгөлөктөрдүн жана кишилердин сүрөттөрү тартылган. Бул сүрөттөр б. з. ч. 1-миң жылдыкка тиешелүү. Археолог Ю. А. Заднепровский изилдеген.

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамалекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.

2016-08-10 74 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10