Таш иштетүү


Таш иштетүү – табигый ташка керектүү форма жана кооздук берүү процесси. Ал негизинен үч операциядан турат: араалап-кесүү, кырларын жумурулоо жана беттерин жылмалоо. Биздин заманга чейинки эле жүргүзүлүп келген. Мисалы, таштарды бөлүп-жаруу иштери – 20–30, араалап-жылмалоо – 5–8, ал эми ташты механикалык жол менен иштетүү 5–3 миң жыл мурда (биздин заманга чейинки) эле пайда болгон. Таш иштетүү процесси экиге бөлүнөт: механикалык жана механикалык эмес. Механикалык – ташты кесүү же уруу жолу менен ишке ашырылат. Механикалык эмес иштетүүнүн термиялык, ультраүндүү, гидравликалык, электр гидравликалык д. у. с. түрлөрү болот.

2016-08-10 76 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10