Тартып алуу


Тартып алуу – кандайдыр бир жактын менчиги болуп саналып, кылмыш жасагандыгы же административдик же жарандык укукту бузгандыгы үчүн тартып алууга улуксат берилген мүлктү толук же анын бир бөлүгүн мамлекет менчигине мажбурлоо жолу аркылуу бекер алуу. КР жарандык мыйзамдарына ылайык кылмыш жасагандыгы же башка укук бузуулары үчүн атайын улуксат түрүндө сот чечими боюнча менчик ээсинен бекер тартылып алынышы мүмкүн. Мыйзамда каралган учурларда, Т. а. административдик тартипте жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындай Т. а. жөнүндө чечим сотко даттанылышы мүмкүн. Кылмыш-жаза укугу боюнча – жазанын бир түрү (кошумча чара катары белгилене турган). Мүлктү Т. а. атайылап жеке пайданы көздөп оор жана өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга карата колдонулат жана КР кылмыш-жаза мыйзамдарынын тийешелүү ченемдери менен каралган учурда гана сот тарабынан дайындалышы мүмкүн.

2016-08-10 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10