Тарих-и Кашгар


Тарих-и Кашгар, «Кашкар тарыхы» –17-кылымдын аягында чагатай тилинде жазылган тарыхый чыгарма. Чыгыш Түркстан, Орто Азия чөлкөмдөрү боюнча маанилүү тарыхый булактардын бири. Автору белгисиз. Чыгармада кыргыздар менен казактардын 17-кылымдын 1-жарымында борбордук бийликке каршы күрөшү, 17-кылымдын башында Борбордук Теңиртоодон, Ферганадан, Чыгыш Түркстандын түндүк-чыгышынан кыргыз урууларынын Моголстанга келип кошулуусу тууралуу маалыматтар бар. Ошондой эле кыргыз бектеринин актоолук ходистер менен бирдикте (17-кылымдын 2-жарымы) Жаркен ордосуна каршы Кашкар жаатынын башкы күчүнө айланышы да кеңири баяндалат.

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамалекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.

2016-08-10 77 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10