Тарифтик квоталар


Тарифтик квоталар – мамлекеттин белгилүү номенклатурадагы товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) экспорттоого жана импорттоого натуралай же нарктык өлчөмдө белгилүү мезгил аралыгында сандык же нарктык чектөөлөрдү белгилөөсү (кара:Лицензия). Экспорттук-импорттук аткарымдарды мамлекеттик жөнгө салуунун тарифтик эмес каражаты катары колдонулат. Кээбир өлкөлөрдө, м.: РФде мамлекеттик керектөөлөр үчүн квоталар, ишканалар, аймактар үчүн квоталар жана аукциондук соода үчүн квоталар болуп айырмаланат. Ошондой эле (айрым чет мамлекеттерге карата) импорттолуучу же экспорттолуучу товарлардын нарктарынын же сандарынын чегинде жеңилдетилген (преференциалдык) бажы алымдарына, Т. к. каралган, ошондой эле белгиленген чектерден ашып кеткен учурларда товарларга карата алымдардын демейки ставкалары колдонулат.

2016-08-10 44 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10