Тариф системасы


Тариф системасы – бекитилген нормативдик ставкалардын жыйындысы, мында тариф боюнча төлөнүүчү кызмат акысы өндүрүштөгү эмгек шартынын татаалдыгына жана анын өндүрүш үчүн маанисине жараша өзгөрүлүп турат. Ал эми нормативдик ставка кызматчынын кесибине, эмгек стажысына, квалификациясына, билимине, эмгек шартына жараша бекитилет. Жумушчуларга эмгек акы төлөөнүн тарифтик системасына тариф ставкасы, тариф торчосу, тарифтик квалификациялык маалыматтама, ошондой эле бийик тоолуу жана ага теңдештирилген аймактарда иштегендер үчүн белгиленген аймактык коэффициенттер кирет.

2016-08-10 86 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10