Тарбиялоо принциптери


Тарбиялоо принциптери – тарбия ишин натыйжалуу жүргүзүүдө анын ыкмаларына, мазмунуна жана уюштуруу формаларына коюлган талаптардын, алдын ала белгиленген жалпы жоболорунун эрежелери. Коомдун өнүгүшүнө, тарбиялоонун жаны тенденцияларына ылайык, педагогикалык мүмкүнчүлүккө жана окуучулардын өзгөчөлүктөрүнө жараша Тарбиялоо принциптери дайыма толукталып, такталып турат. Учурда тарбиялоо процесси төмөнкү принциптердин негизинде жүргүзүлөт: тарбиялоонун коомдук багытталгандыгы, табият, маданият жана эмгек менен байланыштуулугу, оң жана натыйжалуу таасирлерге таянгандыгы, гумандуулугу, биримдүүлүгү, инсандык мамилени тутунгандыгы ж. б.

2016-08-10 480 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10