Таракчиев Акун


Таракчиев Акун (1903, Ош (азыркы Жалал-Абад) областы, Базар-Коргон району, Кыргыз-Гава кыштагы, 1992, Кызыл-Ай кыштагы) – Социалисттик Эмгектин Баатыры (1948). 1930-жылы колхозго мүчө болуп, анын чыңдалышына активдүү катышкан. Ошол эле жылдары «Кыргыз-Гава» колхозунун башкармасы болуп шайланган. Анын жетекчилигинде колхоздун экономикасы кыйла чыңдалып, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү арткан, малдын саны арбып, кунардуулугу жогорулаган. 1947-жылы жылкычы болуп иштеп, 50 бээден 50 кулун алган жана жыл аягына чейин аман асыраган. Ленин ордени менен сыйланган.

2016-08-10 45 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10