Тапыр-тупур кайра кач


Тапыр-тупур кайра кач – кыргыз эл оюну. Оюн тегиз жерде, мектептин спорт аянтчасында, спорт залында ойнолот. Оюнга 13 жашка чейинки 25–30 оюнчу катышат. Калыс адам оюнчуларды барабар сандагы эки жаатка бөлүп, жаат башчыларын дайындайт. Эки жаат 4–5 м аралыкта бетме-бет турушат. Калыс эки жааттан бирден оюнчуну чакырып, таяк кармаштырат. Таяк кармоодо жеңилген жааттын оюнчулары көздөрүн чылк-жуумп турушат. Оюнду баштоо укугуна ээ болгон жааттын башчысы бир оюнчусун атаандаш жааттын оюнчуларынын бирин чекеге чертип келүү үчүн жиберет. Ал оюнчу атаандаш жааттын оюнчуларынын ичинен өзү каалаган оюнчуну чекеге чертип, кайра өз ордуна келип туруп калат. Ошол убакта чертип кеткен жааттын оюнчулары «тапыр-тупур кайра кач, таба албасаң кайра кач», – дешип хор менен айтышат. Атаандаш жааттын оюнчулары көздөрүн ачат. Чекеге чертилген оюнчу өзүн ким чекеге чертип кеткендигин табууга аракеттенет. Табылган оюнчу ырдап же бийлеп берет да, кайра өз ордуна келип турат. Эгер черттирген оюнчу чертип кеткен оюнчуну таба албаса анда өзү ырдап же бийлеп берет. Оюн ошентип улантыла берет. Жаат башчысы чертип келүүгө бир эле оюнчуну жибере бербей, кезек менен улам башка оюнчуну жиберип турат. Оюнчулары аз ырдап же бийлеген жааттын оюнчулары жеңишке ээ болот.

2016-08-10 49 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10