Тантал кен таштары


Тантал кен таштары – курамында тантал бар минералдардын чогундусу. Экономикалык жактан казып жана бөлүп алууга арзырлык тантал кен таштарынын негизги минералдары: колумбит-танталит (курамында Та20 0,5–0,03%ке чейин), танталит жана манганотанталит (45–80%), вожинит (60–85%), микролит (50–80%). Тантал-ниобий кенташындагы тантал кен таштарынын баалуу минералдары: колумбит (5–30%), гатчёттолит (8–28%), танталдуу пирохлор (1–4%) ж. б. Өнөр жайлык маанисине карай бир нече түргө ажыратылат: 1) сейрек металдуу натрийлитий пегматит кени. узундугу жүздөгөн мден 1–2 кмге созулган тилкеленген тарамдуу, курамында альбит, микроклин, кварц, аз санда сподумен же петалит бар, 2) сейрек металлдуу курамында тантал кездешүүчү гранит. Анчалык чоң эмес шток, казанбак түрүндө жайгашат, 3) үбөлөндү кыртыштардын аллювий, делювий, пролювий чөкмөлөрүндөгү чачынды кени. Тантал кен таштары гравитация, флотация ыкмалары менен байытылат, бул концентратта 13–40% Та205 болот. Ири кендери Австралия, Канада, Бразилия, Кытай ж. б. өлкөлөрдө бар. Дүйнөлүк запасы 293,1 миң тонна.

2016-08-10 55 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10