Тамеки тизүүчү машина


Тамеки тизүүчү машина – тамеки жалбырагын ферменттөө жана кургатуу алдында механикалык жол менен жипке тизүүчү машина. Негизинен туруктуу орнотулма түрү колдонулат. Түзүлүшү: жылдыруучу жана белгилөөчү транспортёр, көзөгүч механизм, жипти жөнгө салуучу механизмдер. Тамеки тизүүчү машина тамекинин жалбырагы топ-тобу менен узунунан жыйналып машинадагы жылдыруучу транспортёрго коюлат. Жип белгилүү узундукка жеткеңде механизм токтоп жалбырак топтолот. К-700, T-150K тракторлоруна чиркелүүчү ТУН-4, КПГ-2,2, КПГ-250А маркасындагы ж. б. тамеки тизүүчү машиналар бар.

2016-08-10 70 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10