Тамчы тосуу методу


Тамчы тосуу методу – дисперстик агымдан (г-с), суюктуктар тамчыларын (10 мкм) бөлүү. Суюктуктар тамчылары форсункада, көбүктөр жарылганда, чаңдарды тазалоочу аппаратта, кургак буулантып айдоо, ректификация жана жылуулук берүүчү аппараттарда пайда болот. Пайда болгон тамчылар аппарата газ агымдары аркылуу учуп, тетиктерди дат басууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан, суюк тамчыны газ агымдарынан арылтуу маселеси атайын аппараттар аркылуу ишке ашырылат. Өндүрүштө колдонулуучу тамчы кармоочу аппараттарга: гравитациялык, инерциялык, борборго умтулуучу күчтүн негизиндеги циклондор кирет. Тамчы кармоочу аппараттар туман пайда болуусун азайтат.

2016-08-10 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10