Тамчы нефть кени


Тамчы нефть кени – Баткен облусунун Лейлек районунда. Сүлүктү т. ж. бекетинен 11,5 км түндүк-чыгышта, Түркстан кырка тоосунун түндүк этегинде. Жалал-Абад нефть чалгындоо экспедициясынын издөө жана бургулоо иштерин жүргүзүүсү менен 1981-ж. ачылган. Кен аймагында негизинен палеоген менен неогендин боз, бозомук жашыл, ачык күрөң түстөрдөгү кумдук, алевролит, чопо, акиташ теги, мергель жана неогендин бозомук күрөң, коңур күрөң түстөгү гравелит, чополуу кумдук, алевролит, кумайлуу чопо катмарлары кеңири таралган. Алар бүктөлүүгө дуушарланып, антиклиналдык түзүлүштү пайда кылган. Антиклиналдын узундугу 6 км, туурасы 1 кмге жакын. Нефть палеогендин кумдук жана чополуу алевролит тектеринде кезигет. Нефтилүү катмарлар 2100–2200 м тереңдикте жатат. Бургулоо көзөнөгүндөгү нефтинин суткалык чыгымы 0,2 м3. Нефтинин тыгыздыгы 0,876 г/см3, күкүрттүүлүгү 0,26%. Курамындагы акциз чайыры 28–36%, селикогелий чайыры 10,3–15,6%, парафин 7,0%, кокс 4,5 –,8%. 1997-жылга карата иштеп-чыгаруу запасынын калдыгы В+С1 – 485 миң т. 1996-ж. кенден 0,4 миң т нефть өндүрүлгөн.

2016-08-10 58 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10