Таяктын бир учун кармап жерден көтөрүү


Оюнчулардын саны 3—5 киши.

Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча.

Оюнда узун таяк колдонулат.

Оюнчулар бир катар болуп турушуп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден таяктын бир учунан кармашып, колдорун ийишпей, жерден баштарынын үстүнө чейин түз көтөрүшкөндөн кийин, кайра дагы колдорун ийишпей акырын жерге коюуга аракеттенишет. Оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланышы мүмкүн. Таяктын бир учун кармап, колун ийбей жерден көп жолу көтөрүп, кайра акырын жерге койгон оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Тирегичтин бир учун кармап көтөрүү, бакандын бир учун кармап жерден көтөрүү, бутакты кармап көтөрүү, күрөктүн сабынан кармап көтөрүү.

Колду ийүүгө, экинчи кол менен жардам берүүгө, бир бирине жакындоого, турууга, тоскоолдук кылууга болбойт.

Оюнчулар бир аспап менен ойношу керек.

Оюнда күч тарбияланат, тартипти сактоого үйрөтөт.

2016-08-10 111 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10