Таякты кол жана бут менен кармап туруу


Оюнчулардын саны 2—5 киши.

Оюн аянтчада өткөрүлөт.

Оюнда таяктар колдонулат.

Оюнчулар тегерек болуп турушуп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, бирде таякты тикесинен коюшуп, колдору жана буттары менен кармашып, жерге тийбестен, тең салмактарын сакташып, көпкө чейин турууга аракеттенишет. Оюн, оюнчулар каалаган убакытка чейин уланат, Таякты колдору жана буттары менен кармашып, тең салмагын жоготпой көпкө чейин турган оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Бир бирине жакын турууга, тоскоолдук кылууга, жардам берүүгө, жерге таянууга, тең калмагын жоготкондон кййин, кайрадан оюнду кезексиз улантууга болбойт.

Таяк тегиз, бутаксыз болушу керек.

Огунда күч, ийилчектикке тарбияланат, тең салмакты сактоого үйрөтөт.

2016-08-10 51 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10