Таяк менен түртүнүп секирип жүрүү


Оюнчулардын саны 6—10 киши.

Оюн аянтчада өткөрүлөт.

Оюнда таяктар колдонулат.

Оюнчулар таяктарын алышып, бир катар болуп турушуп оюн өткөрүлүүчү аралык, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнга катышуучулардын бирөөсүнүн буйругу боюнча, оюнчулар таяктары менен түртүнүшүп секиришип белгиленген аралыктан бат өтүүгө аракеттенишет, Оюн 3—5 жолу кайталанышы мүмкүн. Белгиленген аралыктан таяк менен бат секирип өткөн оюнчу оюндун жеңүүчүсү болот.

Кадамдап басууга, буйруктан мурда аракетти баштоого, бир бирине тоскоолдук кылууга, аралыкты толук өтпөй коюуга болбойт.

Оюнга катышуучулардын саны көп болсо, аларды топтопторго бөлүп өткөрсө болот. Оюнчулар бир-бирине жакын турбашы керек.

Оюнда күч, ийилчектик, шамдагайлык тарбияланат, таяк менен түртүнүп секирүүгө, максатка ынтылууга, тартипти сактоого үйрөтөт.

2016-08-10 42 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10