Тахирлер мамлекети


Тахирлер мамлекети (Иранда) – Хорасанда (Иран) Тахирлер династиясы бийлеген феодалдык мамлекет (821–873). Тахирлер мамлекети Аббасиддер халифатынын кыйроо мезгилинде түзүлгөн. Негиздөөчүсү – Аббасиддердин Хорасандагы жер ээси Тахир ибн Хусейн (821–822). Анын уулдары Тальха (822–828) жана Абдаллахтын (828–844) тушунда мамлекеттин борбору Мервден Нишапурга көчүрүлүп, мамлекеттин өз алдынчалыгы чыңалган. Тахирлер мамлекетинде харижизм жана шиизмдин идеологиясы астында дыйкан көтөрүлүштөрү чыккан. Дыйкандарды тынчтандыруу жана борбордук бийликти чыңдоо максатында Абдаллах салыкты чектеп, дыйкандар менен кол өнөрчүлөрдү мамлекеттик чиновниктер менен феодалдардын ээн баштыгынан коргоого аракеттенген. Тахирлер мамлекетин Саффариддер династиясы караткан.

2016-08-10 81 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10