Табышмактуу Санташ


Сашташ дөбөсү Ысык-көл облусунун Түп районуна караштуу Каркыра жайлоосунда жайгашкан. Бир көз менен караганда жайкысын килемдей болгон жашыл чөп өскөн талаа ортосунда таштардан өскөн дөбө турат, албетте бул таштар кайдан келген деген суроо пайда болот. Санташ дөбөсү жөнүндө эл оозунда мына мындай уламыш бар: Тимур (Тамерлан) XV кылымдын аяк жагында Самаркандтан биринчи жортуулга чыгып, Кытайдын Ние провинциясына баратканда, Ысык-Көл өрөөнүндөгү тоо арасындагы өткөөл — Санташ аркылуу өткөн. Ушул аймакка жакындаганда жоокерлердин башында бараткан Тимур ар бир жоокерге бир таш алып, бел этегине чогултууну айтат.

Натыйжада эки жерде: бири чоң, бири кичирээк таш дөбө пайда болот. Бул эки дөбөдөгү таштардын саны Тимурдун жоокерлеринин санына тең болгон. Тимур жоокерлери менен жортуулдан кайтып келгенде кайрадан Санташ аркылуу өтүшөт. Тимур аскерлерине дөбөдөгү таштардан кайра бирден алууну буюрат. Таш доболор абдан кичирейет, бирок түгөнбөйт. Демек, Санташта калган таштардын саны канча болсо, ошончо жоокер жоодон кайтпай калган экен. Ошол убактан бул жер Санташ аталып калган. Ал он миндеген таш дегенди билдирет. Азыр дагы ал жерде дал ошол таштар дөбөсү үнсүз жана кыймылсыз, өзүнө бир чоң сыр каткансып жатат.

2016-12-22 281 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22