Табышмактуу Санташ


Сашташ добосу Ысык-кол облусунун Туп районуна караштуу Каркыра жайлоосунда жайгашкан. Бир коз менен караганда жайкысын килемдей болгон жашыл чоп оскон талаа ортосунда таштардан оскон добо турат, албетте бул таштар кайдан келген деген суроо пайда болот.

Санташ добосу жонундо эл оозунда мына мындай уламыш бар: Тимур (Тамерлан) XV кылымдын аяк жагында Самаркандтан биринчи жортуулга чыгып, Кытайдын Ние провинциясына баратканда, Ысык-Кол ороонундогу тоо арасындагы откоол — Санташ аркылуу откон. Ушул аймакка жакындаганда жоокерлердин башында бараткан Тимур ар бир жоокерге бир таш алып, бел этегине чогултууну айтат. Натыйжада эки жерде: бири чон, бири кичирээк таш добо пайда болот.

Бул эки дободогу таштардын саны Тимурдун жоокерлеринин санына тен болгон. Тимур жоокерлери менен жортуулдан кайтып келгенде кайрадан Санташ аркылуу отушот. Тимур аскерлерине дободогу таштардан кайра бирден алууну буюрат. Таш доболор абдан кичирейет, бирок тугонбойт. Демек, Санташта калган таштардын саны канча болсо, ошончо жоокер жоодон кайтпай калган экен. Ошондон убактан бул жер Санташ аталып калган. Ал он миндеген таш дегенди билдирет. Азыр дагы ал жерде дал ошол таштар добосу унсуз жана кыймылсыз, озуно бир чон сыр каткансып жатат.
2016-06-09 1444 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-06-09