Саякатчы таштар


АКШнын Калифорния штатында атактуу "Өлүм өрөөнү" бар. Ал өрөөндү атактуу кылган көрүнүштөрдүн сыры чечиле элек. Андай көрүнүштөрдүн бири - саякатчы таштар.

Өрөөндө илгери Рейстрэк - Плайя аттуу көл болгон. Убакыттын өтүшү менен ал көл кургап, түбү шор, туздуу жайыкка айланган. Жайыкта ар биринин салмагы 30 килограммга чейин жеткен чоң таштар жатат. Тагыраак айтканда, алар жатпайт, түшүнүксүз себептер менен жылып жүрүшөт.

Аркасынан узундугу 30-60 метрге чейин жеткен издерди калтырып, бул таштар бир нече жыл бою бир орундан экинчи орунга көчүп жүрүшөт. Алардын жылып баратканын эч ким көргөн эмес жана таштар кайда, эмне максат менен бара жаткандарын ушул убакытка чейин негиздүү түрдө түшүндүрүп бере алган адам чыга элек.

Көптөгөн окумуштуу, геологдордун көңүлүн бурган таштарга Карен, Марта, Шарп сыяктуу аял аттары коюлган. Бул таштардын эң чоңу Карен 350 килограмм. Ага карабастан Карен да бир нече жыл ичинде 120 метрлик жолду басып өткөн. "Таштардын жылышына жер титирөө, шамал, магниттик талаалар жана белгисиз сырдуу күчтөр себеп болот" деген божомолдор чыккан. Бирок, 350 килограммдык ташты ордунан жылдыруу үчүн аталган себептердин күчү жетпейт. Мисалы, жер титирөөдөн жылса, анда эмнеге кээ бир таштар жылып, кээси турган одунда кала берет? Ал эми себепкер шамал болсо, анда таштардын бир багытты көздөй эмес, ар тарапты көздөй жылуусу түшүнүксүз. Эмнеси болсо да бул сырдуу саякатчы таштардын тили жок болгону өкүнтөт. Балким, таштар сүйлөгөндү да билишсе, кайда бараткандарын айтып беришмек...

2016-12-22 299 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22