Ош шаары


Ош - Кыргызстандын аймагындагы байыркы жана чоңдугу боюнча экинчи шаар. Шаар Кичи-Алай тоо кыркасынын түндүк этегинде Фергана өрөөнүнүн четинде деңиз деңгээлинен 1000 метрден ашуун бийиктикте жайгашкан. Ош үч тарабынан бул тоо кыркасынын тарамдары менен курчалган, ал эми шаардын борборунда 100 метрден ашуун бийиктикте Сулайман тоосу бар. Анын чыгыш чокусунда дээрлик 150 м бийиктикте архитектура эстелиги жана шаардын эң кооз жерлердин бири Сулайман Такты мечити курулган. Соңку он жылдыкта бул курулуш Темирдин (Тамерлан) урпагы Мухаммад Захириддин Бабурдун ысымы менен байланышкан жана Бабурдун үйү деп аталган.

Ош шаарынын аксакалдары айткан элдик уламышта төмөнкүдөй айтылат: "Бир жолу Сулайман пайгамбар Ош тоосунун чокусунда сыйынган. Ал тизесин ташка коюп, башы жерге тийгенге чейин кудайга сыйынган. Сулайман пайгамбардын чекесинин жана тизесинин таштагы издери кылымдар бою түбөлүккө калган. Ошол мезгилден бери Сулаймандын таштагы издери ыйык жер болуп эсептелет жана элде Сулаймандын издери "Кадам-Жай" деп аталат, ал эми тоо болсо Сулайман пайгамбардын урматына "Сулайман Тактысы" деп аталып калган.

2016-12-22 229 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22