Үстөк туурасында кеп болгон эмес


Апенди бир бай көпөстүн дүкөнүнөн шым ченеп көрсө, боюна чак экен, жанында акчасы жок, кантип алаардын амалын билбей, шымды кармалап турат. Аңгыча илинүү турган бешмантты көрөт. Шымга караганда Апенди бешманттан катуу жүдөп жүргөн кези эле, дүкөнчүгө шымды кайта берет да ордуна бешмантты сурап алып, ченесе, денесине куюп койгондой жарашып калат. Апенди бешмантты кийген боюнча чечпей кудуңдап сыртка жөнөйт. - Эй, Апенди, бешманттын акчасын төлөгөн жоксуң! - деп, дүкөнчү арттан унчугат. Анда Апенди: - Бешмантынын ордуна мен сага шым бердим.

Буюмга буюм алмашканда акча кошчу беле! Үстөк кошуу жөнүндө сүйлөшкөн жок элек го - деп, чыгып кеткен экен. Мен ачкөз эмесмин Кайсы бир күнү Апенди ашканага кирип, тойгончо тамак алып ичип-жейт да, акчасын төлөбөй кетип калат. Анда да жөн кетпей бир кашыгы менен табагын кошо кармай кетет. Эртеси ашпоз Апендини токтотуп алып, тилдей баштайт. Анда Апенди: - Туура айтасың, айып менде - деп, күнөөсүн дароо мойнуна алат. - Кечээ мындан келип тамак ичип, акчаны бербей кеткеним чын. Аным аз келгенсип, бир бычагың менен табагыңды да кармай кеткем.

Бирок ойлобо мени ачкөз неме экен деп, жанымда акчам болсо антмек эмесмин. Бүгүн ошо кашык менен табакты сатып, акчаны берейин деп келдим.

2016-05-29 1492 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29

Кун Куш
Жинди, эч маани жок, ангеме кеп....